Praktyczne zagadnienia eksportu i prowadzenia działalności w USA


      Organizator

      Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-P COIE)

oraz  Amerykańska Izba Handlowa w Polsce


 

Termin: 20 maja 2019 r. Poczatek spotkania - godzina 10.00 (Rejestracja od godz. 9.30)

Miejsce: City Hotel, Bydgoszcz, ul. 3 Maja 6

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dane podawane są dobrowolnie, niemniej jednak bez ich podania rejestracja nie jest możliwa.

 


Ankieta składa się z 8 pytań