Nieprawidłowości i nadużycia w RPO WK-P 2014-2020 / KZ-I.1720.4.2020 - pracownicy


Kwestionariusz Wywiadu

pracownika Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich, Departamentu Funduszy Europejskich zaangażowanego w realizację procesów dotyczących zarządzania nieprawidłowościami i nadużyciami finansowymi w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

 

Agenda pytań (16 głównych pytań + 36 pytań warunkowych)

  • Ocena mechanizmu nadzoru wynikającego z pełnionych funkcji i podległości służbowych - 7 głównych pytań 
  • Ocena mechanizmu delegacji uprawnień i zadań do realizacji - 3 główne pytania 
  • Ocena mechanizmu promowania etycznego postępowania - 6 głównych pytań 

 

Szanowni Państwo, 

w ramach realizowanego zadania audytowego w obszarze „RPO WK-P na lata 2014-2020” zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza wywiadu stanowiącego narzędzie badawcze, w celu uzyskania informacji na temat kluczowych mechanizmów kontrolnych mających wpływ na zapewnienie legalności, skuteczności i efektywności realizowanych zadań w procesach dotyczących zarządzania nieprawidłowościami i nadużyciami finansowymi oraz odzyskiwania nienależnie pobranych środków przy realizacji projektów współfinansowanych z RPO WK-P na lata 2014-2020.

Odpowiedzi respondentów na pytania zawarte w niniejszym kwestionariuszu wraz z ustaleniami audytu w ramach innych badanych mechanizmów kontrolnych, będą stanowiły podstawę do wnioskowania na temat oceny adekwatności, skuteczności i efektywności nadzoru, delegacji zadań oraz promocji zachowań etycznych.

 

Uwaga - Każdy udziela odpowiedzi z własnej perspektywy, według własnej wiedzy i doświadczenia.


Ankieta składa się z 52 pytań