KZ-I.1720.8.2020 Dotacje przedmiotowe i podmiotowe - pracownicy


Kwestionariusz Wywiadu

pracownika Departamentu Transportu zaangażowanego w realizację zadań związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji przedmiotowych


 

Szanowni Państwo, 

w ramach realizowanego zadania audytowego w obszarze „Dotacje przedmiotowe i podmiotowe” zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza wywiadu stanowiącego narzędzie badawcze, w celu uzyskania informacji na temat kluczowych mechanizmów kontrolnych mających wpływ na zapewnienie legalności, skuteczności i efektywności realizowanych zadań w procesach dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji przedmiotowych.

Odpowiedzi respondentów na pytania zawarte w niniejszym kwestionariuszu wraz z ustaleniami audytu w ramach innych badanych mechanizmów kontrolnych, będą stanowiły podstawę do wnioskowania na temat oceny adekwatności, skuteczności i efektywności nadzoru, delegacji zadań oraz promocji zachowań etycznych.

 

Uwaga - Każdy udziela odpowiedzi z własnej perspektywy, według własnej wiedzy i doświadczenia.


Ankieta składa się z 50 pytań